Copyright

copyright i polityka prywatności

Właścicielem serwisu www.machtec.com.pl oraz domeny machtec.com.pl jest Machtec.

Treści oraz oprogramowanie znajdujące się na domenie machtec.com.pl są nierozłączne i są zwane dalej Serwisem.

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.machtec.com.pl/copyright/

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.

Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku o Prawie telekomunikacyjnym, informujemy że, Serwis zapisuje na komputerach odwiedzających serwis użytkowników pliki Cookie.

Serwis używa technologii Cookies (ciasteczka) celem identyfikacji odwiedzających witrynę, przeprowadzeniem statystyk oraz w celu realizowania innych, oferowanych przez serwis usług.

"Cookie" to krótki plik tekstowy, zapisywany na dysku komputera, z którego użytkownik łączy się z witryną obsługiwaną, w którym zapisany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator tego systemu komputerowego. "Cookie" w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić.

Informujemy, że powszechnie używane przeglądarki umożliwiają wyłączenie obsługi plików "Cookie".

Serwis gwarantuje pełną poufność danych użytkowników serwisu.

Wszystkie nazwy, zdjęcia i logotypy oraz marki przedstawione na stronie należą do ich prawnych właścicieli i zostały użyte tylko w celach informacyjnych.

Serwis nie odpowiada za treści umieszczone na witrynach, do których odnośniki (łącza) zostały umieszczone w tym Serwisie.

Wszystkie treści znajdujące się w Serwisie podlegają ochronie praw autorskich.

Prawa autorskie do witryny oraz materiałów zawartych w niniejszym Serwisie posiada wyłącznie Machtec, chyba że podany jest inny autor.

Wszystkie treści, w których zaznaczony jest inny autor (np. artykuły, grafiki, itp) należą do podanego autora. Machtec zobowiązuje się pomagać w ochronie praw autorskich niniejszych treści.

Kopiowanie oraz wydruk mogą się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Dopuszcza się użycie niekomercyjne, jednak wszystkie treści pochodzące z Serwisu, muszą być opatrzone wyraźną informacją o swoim pochodzeniu.

Jakiekolwiek inne użycie materiałów zawartych w Serwisie jest zabronione.

Zabrania się cytowania oraz opracowywania materiałów zawartych w Serwisie bez zgody właściciela.

Użytkownik łącząc się z tą witryną i przeglądając ją akceptuje powyższe warunki bez zastrzeżeń.
PolandGerman